SCOTT Pro² A1B1E1K1 P3 Filtre

Ürün Kodu Filtre Bağlantı Tipi Paketleme
5544083 A1B1E1K1 P3 Bayonet 1 Çift/Paket

Kaynama noktası 65°C üzerinde organik, inorganik, asitli gazlar, amonyaklar ve buharlarına, katı ve sıvı tehlikeli partiküllere karşı koruyucu filtre.
STANDARTLAR

  • EN 14387:2004
  • EN 143:2000 + A1:2006